Stockholmshus byggs i Bandhagen

Stockholmshus enligt arkitektbilder.

Stockholms stad initierade under förra mandatperioden konceptet ”Stockholmshus” som syftar till att bygga bra bostäder snabbare, effektivare och billigare. Genom en samordnad process kan ledtiderna kortas samtidigt som hyresnivåerna i Stockholmshus generellt beräknas ligga något lägre än motsvarande nyproduktion.

Nu har det beslutats om byggandet av 183 lägenheter i kollektivtrafiknära läge i Bandhagen. På två tomter bygger Familjebostäder sammanlagt fem lamellhus som förutom lägenheterna innehåller fyra lokaler och 79 parkeringsplatser i garage.

Byggstart planeras till början av år 2022. Inflyttning ska kunna påbörjas efter sommaren 2023.