Sveriges första insjöpendel för gods startar i Norvik

Foto: Stockholms hamnar

Norviks hamn stod färdig förra året och byggdes i syfte att trygga varuförsörjningen i ett växande Stockholm. Godstrafiken i Frihamnen har flyttats till Norvik vilket möjliggör stadsutveckling och fortsatt expansion av Norra Djurgårdsstaden. Norvik kan också ta emot betydligt större fartyg än vad Stockholms hamnar tidigare haft kapacitet för.

Nu startar Sveriges första godspendel på inre farvatten mellan Norvik och Västerås hamn. De stora fartygen ankommer Norvik och lastas sedan om på ett mindre godsfartyg för vidare färd in i Mälaren. Godspendeln är ett viktigt steg i att främja hållbara transporter då pendelbåten kan ta lika mycket gods som 200 lastbilar. Förutom att koldioxidutsläppen minskar leder också färre lastbilar till minskad trängseln på vägnätet i Mälardalen.

Resan till Västerås tar ungefär 15 timmar och till en början görs två turer i veckan. Stockholms hamnar räknar med att trafikera fler hamnar i Mälaren i framtiden.