Utförsäljningar leder till förluster på flera hundra miljoner kronor för Stockholm stad

Försäljningen av Vällingby centrum visar sig vara en dålig affär för staden

Den grönblåa majoritetens beslut att sälja ut bostäder, skolor och centrumanläggningar visar sig nu leda till stora ekonomiska förluster för Stockholm stad. Beloppen bara i ett av stadens bolag uppgår till flera hundra miljoner kronor.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) har drivit på hårt för att sälja ut kommunala fastigheter. Bostadsrättsombildningarna är kanske mest kända och har blivit livligt debatterade. Besluten att sälja ut hyresrätter har främst mött hård kritik för att det minskar utbudet av hyresrätter men nu visar nya uppgifter från ett av de kommunala bolagen att utförsäljningen kan leda till förluster i mångmiljonklassen.

Det är emellertid inte bara bostäder som säljs ut. Moderaterna har sålt ut skolor och idrottshallar och beslut har också fattats om att sälja ut Vällingby centrum. Allt med argumentet att det ska minska stadens skuldsättningen och vara bra för stadens ekonomi.

Men alltmer talar nu för att det tvärtom kan vara en riktigt dålig ekonomisk affär.

I det bostadsbolag där Dennis Wedin själv är ordförande, Svenska bostäder, konstaterar nu ledningen i bolagets så kallade treårsplan att bara de bostadsrättsombildningar som beslutats och den planerade försäljningen av Vällingby centrum innebär att bolaget tappar intäkter som motsvarar 230 miljoner kronor. Det positiva driftsnettot som bolaget nu förlorar är 125 miljoner kronor.

Det som skulle bli en vinstaffär för staden riskerar nu alltså istället bli en förlustaffär. De sänkta räntekostnader som följer av en minskad skuldsättning är antagligen inte alls i närheten av dessa summor. Den exakta försäljningssumman för Vällingby centrum är inte offentlig varför det är svårt att göra en exakt beräkning men Sthlmskollen kommer fortsätta följa upp frågan när denna väl blir offentlig.