Linköping stoppar Attendo – Stockholms stad nöjde sig med ursäkt

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) har inte agerat mot Attendos brister. Bild från pressmeddelande, Framtidsarenan

I våras avslöjade Sveriges Radio i dokumentären ”Det illojala vårdbiträdet” hur Attendo försökt tysta Stine Christophersen som varnat för brister i äldreomsorgen vid boendet Sabbatsbergsbyn. Avslöjandet följdes av flera andra rapporter om hur bolaget misskött sig. I Linköping har kommunen nu dragit in en verksamhet – men i Stockholm har den grönblåa majoriteten vägrat att ingripa. Attendo fortsätter sin verksamhet som att inget hade hänt.

Kommunstyrelsen i Stockholm tog nyligen emot en (redan kritiserad) rapport som sa att staden hade varit snabba med kohortvård (att smittade isolerades för att begränsa smittspridning). Det illojala vårdbiträdet visade tvärtom hur omsorgen vid Sabbatsbergsbyn och Attendo inte alls förmådde driva kohortvård och hur bolaget försökte tysta henne när hon uppmärksammade problemen. Bristerna i kohortvård bekräftades senare i stadsdelsförvaltningens utvärdering.

Likaså konstaterade förvaltningen att ”det som inträffat rörande meddelarfriheten utgör en allvarlig brist vad gäller uppfyllande av avtalet”. Förvaltningen konstaterade dock att bolaget bett den anställda om ursäkt och att de ”vidtagit en rad åtgärder i syfte att detta inte skall upprepas”.

Med detta lät Stockholms stad sig nöjas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog förvisso att avtalet skulle hävas och att det inte var acceptabelt att bryta mot avtal och inte leverera en bra omsorg. Det förslaget röstades dock ner av den grönblåa majoriteten och Sverigedemokraterna och sedan dess har det varit helt tyst om avtalen med Attendo.

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) har därefter inte tagit något initiativ i frågan.

Linköpings kommun agerar nu alltså tvärtom. De låter sig inte nöjas med brister hos privata företag utan häver nu kontraktet med Attendo. Äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) säger till Östgöta Correspondenten att ”här har man lovat och uttryckt till mig personligen att man vidtar åtgärder så att verksamheten ska fungera bättre. Men det är uppenbart lögner, jag är så besviken”.