Nu får Norr Mälarstrands kaj ett lyft

Såhär är det tänkt att den planerade uteserveringen vid kajen ska se ut.

Arbetet med hur kajmiljön ska förbättrats har pågått i drygt tio år. Nu har klubban till slut fallit i stadsbyggnadsnämnden för en ny detaljplan. Den nya planen innebär flera tillskott för miljön på och runtom Norr Mälarstrand.

Den befintliga restaurangbyggnaden och drivmedelsstationen ska rustas upp och få en mer inbjudande och trevlig utformning. Restaurangen kommer även få möjlighet att bygga ut mer mot vattnet. En ny sjömack planeras i anslutning till den befintliga drivmedelsstationen, något som det finns behov av för att värna båtlivet i Mälaren.

Ett utpekat mål i arbetet har varit att en gästhamn skulle kunna etableras i området. Förslaget innebär nu att en småbåtshamn med cirka 80 gästplatser byggs utanför den befintliga marinan. Med detta skapas bättre förutsättningar för båtar att gästa Stockholm inte bara från Saltsjön, där det idag finns befintliga gästhamnar, utan också från stadens inre vattenvägar.

Översiktsbild på nya Norr Mälarstrand.

Till den nya hamnen kommer det byggas ett nytt hamnkontor där även en restaurang kan inrymmas. Publika bryggor kring de nya småbåtshamnen förses med bänkar och utsiktsplats och kan även delvis fungera som uteservering till restaurangverksamhet.

I den östra delen ska det bli tillåtet att med tillstånd förtöja fartyg med publik verksamhet där allmänheten har tillträde, som restaurang, kafé, utställningslokal eller annan kulturverksamhet.

Som helhet är målsättningen från nämnden att upprustningen och de nya verksamheterna skapar en mer levande och tillgänglig kajmiljö både för boende i närområdet och för den som gästar platsen.