Ny rapport visar att Stockholmsjobben leder till högre sysselsättning

De som hade haft Stockholmsjobb i form av anställningar inom ordinarie kommunal verksamhet fick högre inkomst efter insatsens start.

En färsk rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att Stockholmsjobb gör skillnad.

Stockholmsjobb är en kommunal arbetsmarknadsanställning som riktar sig till arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Rapporten från IFAU visar att de som hade ett Stockholmsjobb inom den ordinarie kommunala verksamheten i högre utsträckning var sysselsatta och mer sällan hade försörjningsstöd än andra inskrivna i Jobbtorget. Ett Stockholmsjobb innebär en tidsbegränsad anställning under max ett år och syftar till att ge arbetslivserfarenhet och kontakter med en arbetsplats.

I jämförelsen framkom det också att det gick mycket bättre för de unga som hade haft Stockholmsjobb jämfört med de som inte fått den insatsen. Tre år efter insatsen var det upp till tio procentenheters högre sysselsättning för de som haft Stockholmsjobb än jämförelsegruppen som inte haft insatsen.

De som hade haft Stockholmsjobb i form av anställningar inom ordinarie kommunal verksamhet fick högre inkomst efter insatsens start.

Dock konstaterar rapporten att Stockholmsjobb i form av Stockholmsvärdar, som arbetar med bland annat renhållning av gator och torg, inte ger de önskade resultaten. Gruppen fick inte ökade inkomster efter insatsen. Istället fick gruppen mindre pengar att röra sig med per månad i jämförelse med de som inte haft Stockholmsjobb. Inte heller var gruppen Stockholmsvärdar mer sysselsatta än jämförelsegruppen. De hade tvärtom lägre sysselsättning.

Rapporten kan komma att påverka hur staden fortsätter utveckla insatsen Stockholmsjobb och stadens kommande budget.