Rött Stockholm i kyrkovalet

Illustration: Olle Burell

I söndags avgjordes kyrkovalet i hela landet där medlemmar i Svenska kyrkan avgör vilka som ska styra inom kyrkan.

Valdeltagandet brukar inte vara särskilt högt och i år nådde deltagandet just över 20 procent i Stockholm. 13 nomineringsgrupper finns representerade i Stockholms stift och Socialdemokraterna blev största grupp med 25,54 procent av rösterna. I många av Stockholms 25 församlingar röstar väljarna övervägande rött och Socialdemokraterna får majoritet tillsammans med Vänstern i svenska kyrkan, VISK. Totalt sett är Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan, POSK, den andra största nomineringsgruppen i Stockholm med 19,18 procent av rösterna.