Socialdemokraterna vill flytta statliga museer till Järva

Emilia Bjuggren lanserade förslaget i en debattartikel tillsammans med Anders Österberg som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Möjliggör för statliga kulturinstitutioner att flytta delar av sin verksamhet till Järva. Det vill Socialdemokraterna i Stockholm, som föreslår att staden ska börja leta efter en lokal som kan upplåtas utan ersättning. 

– Stockholm är en segregerad stad, och det här kan vara ett sätt att krympa avståndet mellan stockholmare och stadsdelarna. Idag måste Järvaborna ta sig till Östermalm om man vill gå på Historiska museet. Det är inte en lång resa, men vi anar att den omvända resan kanske inte görs dagligen av Östermalmsborna. Om vi kan bistå med en lokal så är jag övertygad om att riksdagen kan bistå med den lilla peng som administrationen skulle innebära. Det säger Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S), Stockholm.

Bjuggren lanserade förslaget i en debattartikel tillsammans med Anders Österberg som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna (blålänk: https://www.dagensarena.se/opinion/flytta-statliga-museer-till-jarva/) Österberg har även lagt en motion med samma innehåll i riksdagen.

– På Järvaområdet bor idag nästan 100 000 människor, det i sig är ett stort publikunderlag men en sådan här satsning skulle kunna locka folk från hela staden. Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att titta på den tomma gymnasielokal som står i Tensta. Vi kan bjuda in Nationalmuseum som kan ha en temporär utställning, Operan skulle kunna sätta upp en föreställning riktad till barn som spelas under en begränsad tid. Möjligheterna är oändliga. Det är bara viljan som ska till, säger Anders Österberg.

Förslaget innebär att Stockholms stad står för lokalen, medan riksdagen beslutar om att skjuta till kostnaderna för den administration som behövs för att temporärt uppföra utställningar och föreställningar i den nya filialen.