Drygt 100 miljoner används inte i innerstadens äldreomsorg

Foto: "Äldreomsorg" -by-Socialdemokrater-is-licensed-under-CC-BY-NC-ND-2.0

Efter pandemin trodde nog de flesta att vi skulle se stora satsningar på äldreomsorgen i Stockholm. I själva verket redovisar nu framförallt innerstadens äldreomsorg stora överskott. Det visar en sammanställning som Sthlmskollen gjort.

När Coronakommissionen redovisade sina slutsatser var det vissa slutsatser som var tydliga. Den medicinska kompetensen behövde stärkas, bemanningen förstärkas och de otrygga anställningarna behövde bli färre. Grundläggande var att äldreomsorgens status behövde höjas och att politikerna behövde satsa mer på äldreomsorgen.

Det har emellertid inte inneburit någon stor förändring i Stockholm och trots krav från den socialdemokratiska oppositionen har inte stadens grönblåa majoritet velat förbinda sig till att följa kommissionens förslag.

Nu redovisar därtill staden stora överskott i äldreomsorgen. Jämfört med budget förväntas äldreomsorgen gå med 120 miljoner kronor i överskott. Det framgår av de 13 stadsdelarnas tertialrapporter. Det är framförallt i innerstadens äldreomsorg överskotten uppstår. De fyra stadsdelarna Södermalm, Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen redovisar tillsammans ett prognosticerat överskott på äldreomsorgen om totalt 111 miljoner kronor.