Grönblåa avvisar krav på vaccinering av omsorgspersonal

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) vill ge "kvalitetsbonus" till företag som inte når upp till stadens egna kvalitetsmål

Det blir dyrt och kommer kräva omfattande förhandlingar. Det var äldreborgarrådet Erik Slottners (KD) invändning mot att staden skulle ställa krav på vaccinering av omsorgspersonal när kommunfullmäktige debatterade frågan.

Under eftermiddagen demonstrerade pensionärer från PRO utanför stadshuset. De krävde att äldre i hemtjänsten skulle skyddas från ovaccinerad personal och att staden skulle börja ställa krav på att all personal ska vara vaccinerad.

I en debatt i kommunfullmäktige senare på kvällen krävde socialdemokraternas ledare Karin Wanngård att staden måste börja agera:

– De grönblåa väntar på att riksdagen ska fatta beslut. Problemet finns här och nu och våra äldre har inte tid att vänta på en lagstiftningsprocess som tar flera år. Staden måste göra allt som vi kan på egen hand. Däribland borde vi ställa krav på att anställda som jobbar direkt med äldre ska ha tagit vaccin.

Det var alltså Erik Slottner inte beredd att göra. Det behövs ny lagstiftning annars riskerar det bli dyrt och krångligt för staden var borgarrådets försvar.