Staden går vidare med planer på höga hus i Telefonplan

Stadsbyggnadskontoret/Tengboms

Efter senaste sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden står det nu klart att staden går vidare med planerna för att bygga sex stycken höga hus i Telefonplan. Det nya området ska ligga ovanpå och omkring tunnelbanestationen.

Efter att staden tidigare backat från planerna att bygga två högre skyskrapor på 78 respektive 58 våningar är förslaget nu istället sex stycken hus mellan 20 till 30 våningar. Förhoppningen är att kunna tillföra omkring 800-1000 bostäder, en ny centrummiljö och en ökad service som kommer behövas med det ökade invånarantalet. Till den övriga bebyggelsen tillkommer även närmare 28 000 kvm kontorsytor för nya arbetsplatser.

Telefonplan är sedan tidigare utpekat som ett område som har goda förutsättningar att stärkas som kollektivtrafiknod och stadsdelscentrum.

Planerna ska nu förberedas och preciseras för att i juni nästa år kunna gå ut på samråd för att få allmänhetens synpunkter på förslaget. Går planerna vidare efter det kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige i slutet av år 2024