Avgiftschocken i Stockholm

Avfall foto: Stockholm exergi

Avgifterna för avfallshämtningen har de senaste åren chockhöjts i Stockholm enligt nya siffror från Kolada.se. Bara sedan valet 2018 har avgifterna höjts med 44 procent. Detta trots att de styrande moderaterna kritiserade avgiftshöjningar som gjordes förra mandatperioden. Då höjdes avgifterna med nio procent.

Höjningen är också markant högre än i övriga kommuner i länet. Där har avgifterna höjts med 18 procent sedan 2018. Fortfarande är dock avgifterna högre i länskommunerna än i Stockholms stad.

Den grönblåa majoriteten har motiverat den skattesänkning som gjordes år 2019 med att Stockholmarna ska få mer pengar i plånboken men samtidigt har alltså avgiftshöjningarna för avfallet ätit upp en stor del av skattesänkningen. Bara de höjda avfallstaxorna innebär en ökad hyreskostnad med närmare 400 kronor per år för en trerumslägenhet i Stockholm

.