Efter M/KD/SD-budgeten – Minskade resurser till välfärden i Stockholm

Foto: Riksbanken

Idag presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ny skatteprognos för kommande år. För de flesta kommuner innebär detta ingen stor skillnad. Men för Stockholm innebar den högerkonservativa (M/KD/SD) budgeten som nyligen togs av riksdagen inget lyft. Stockholm stad beräknas nu tvärtom förlora 410 miljoner kronor under år 2022 jämfört med prognosen i september.

Tillväxten ökar nu snabbt genom att fler jobbar. Samtidigt har grundavdraget höjts genom beslut av högerpartierna – vilket försvagar skatteintäkterna i kommunerna. Därtill kommer ett negativt utfall i skatteutjämningen för Stockholms stads del. Tillsammans innebär det ett stort tapp för Stockholms stad.

Totalt motsvarar de minskade skatteintäkterna ungefär 600 tjänster i skola, vård och omsorg.