Framåt för S i Stockholm – M och KD havererar

Idag publicerar SCB sin stora partisympatiundersökning över hur svenska folket skulle rösta om det vore riksdagsval idag. Urvalet är så stort att de bryter ner resultatet på olika delar av landet. I Stockholm ger väljarna Magdalena Andersson tummen upp. Här ökar Socialdemokraterna mest i landet. Samtidigt är det dyster läsning för högerblocket i allmänhet och Kristdemokraterna i synnerhet.

När Statistiska centralbyrån, SCB, i våras mätte hur stockholmarna skulle rösta fick Socialdemokraterna 26,6 procent i Stockholms stad. Nu mäter de 30,0 procent. En ökning som är nära att vara statistiskt säkerställd. Kristdemokraterna tappar samtidigt från 2,8 till 1,5 procent, vilket är en statistiskt säkerställd tillbakagång och långt under spärrarna till både riksdag och kommun.

Även i kommunerna runt omkring oss får Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ökat stöd. I Stockholms län ökar Socialdemokraterna från 23,5 till 26,0 procent. Här är den stora förloraren Moderaterna som backar med 4,5 procent vilket är en statistiskt säkerställd tillbakagång.

Mätningen avser riksdagsvalet. Att de grönblåa partier som nu utgör majoriteten i Stockholms stad får 43,0 procent samtidigt som de rödgröna partierna får 50,8 procent indikerar ändå att mycket talar för ett maktskifte i staden.