Problemet med råttor fortsätter i Rinkeby

Avsaknaden av konkreta insatser får nu de lokala socialdemokraterna att kräva handling.

Nu är råttorna tillbaka i Rinkeby. Stockholms stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C) ställs än en gång mot problemet med skadedjur och föreslår en handlingsplan för att komma i bukt med problemet.

”Vi är rädda att de ska ta sig in i våra bostäder nu när kylan är på väg. Det är kränkande och respektlöst mot folk som bor här”, säger Dine Malmsten till SVT, en av de boende i Rinkeby som lagt upp flera uppmärksammade filmer med råttor, som nu återigen syns i gatu- och bostadsområden.

Stockholms stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C) svarade i SVT att staden nu måste jobba ”smartare” för att bekämpa problemet med råttor. Ett löfte som han framförde redan år 2018. Då skulle råttorna i Rinkeby bekämpas tillsammans med berörda parter som fastighetsägare och föreningar.

Avsaknaden av konkreta insatser får nu de lokala socialdemokraterna att kräva handling. De kräver att nuvarande sophämtning ses över samt att staden också behöver jobba för nya beteendemönster bland de boende om hur man lämnar sina sopor vid papperskorgar och soprum.

Elvir Kazinic (S) föreslog därför, vid det senaste sammanträdet med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, att förvaltningen borde genomföra en informationskampanj för att öka kunskaperna om avfallshanteringen och därmed också minska slarvet med sophanteringen, som påstås öka råttorna i Rinkeby.