Finansborgarrådets tidigare kanslichef undervisar SD

Faksimil från Dagens Industri 15 januari 2022 - Moderaterna utbildar Sverigedemokraterna

Moderaterna i Stockholm stadshus har legat lågt om Sverigedemokraterna ska ges politiskt inflytande. När M i riksdagen nu alltmer öppet samarbetar med SD så har M i stadshuset varit helt tysta. En som inte är tyst är finansborgarrådets tidigare chefstjänsteman Mikael Sandström. Han utbildar nu, enligt Dagens Industri, Sverigedemokraterna för att hjälpa dem att ta makten.

Det har varit rörigt i den politiska ledningen i stadshuset under mandatperioden. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har haft inte mindre än fyra olika kanslichefer och medier har rapporterat om en kaotisk arbetssituation på finansroteln. En av cheferna som skulle bringa ordning i arbetet och leda den grönblåa majoritetens arbete var Mikael Sandström. Han rekryterades med det av finansborgarrådet uttalade syftet att ”stärka samarbetet mellan olika partier”.

Finansborgarrådets tidigare kanslichef utbildar Sverigedemokraterna. Faksimil: Dagens Industri 220115

Från att ha lett arbetet i den grönblåa majoriteten vars uttalade syfte var att stänga ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande har Sandström, som nu är riksdagskandidat för Moderaterna i Stockholm, istället börjat jobba med att utbilda SD i hur de ska få inflytande.

Det kan och kommer ses som en illustration på hur Moderaterna i Stockholm förändrats sedan valet 2018.

Vad finansborgarrådet tycker om detta nu? Hon har inte kommenterat det.