Nya larmsignaler om Stockholms sjukhus – politisk underfinansiering bakom krisen

Köerna till akuten är längst i Stockholm - även innan pandemin

Idag rapporterar Svenska Dagbladet om dygnslånga köer till akuten vid flera sjukhus i Stockholm under helgen. Läget är så allvarligt att ordföranden för Stockholms läkarförening, Johan Styrud, nu efterlyser ett nytt sjukhus och en ny akutmottagning. 

Situationen har förvärrats av den pågående pandemin men redan innan Corona-viruset var väntetiderna vid akutmottagningarna i Stockholm bland de allra längsta i landet.

Oppositionen har hävdat att sjukhusen varit konsekvent underfinansierade av den blågröna majoriteten och att detta förstärks ytterligare när 2022 års budget bara skrivs upp med 1,5 procent – långt under beräknade kostnads- och löneökningar.

Bilden bekräftas också av fackförbundet Kommunal i Stockholm vars vice ordförande Carina Lenngren anser att det finns en grundläggande underbemanning och pekar på att det bara under de senaste åren försvunnit 170 undersköterskor på Karolinska.

Den blågröna majoriteten har försvarat sin låga uppräkning till sjukhusen med att man vill föra över mer av vården till primärvården och att man istället satsar mer pengar där.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening efterlyser mer resurser till Stockholms sjukvård och ett nytt sjukhus Foto: Camilla Östergren – Stockholms läkarförening

Men även om höjningen där är högre har även den fått kritik för att vara för låg. Direkt efter att budgetförslaget för region Stockholm presenterats av finansborgarrådet Irene Svenonius (M) begärde Stockholms läkarförening en central förhandling om ersättningen eftersom de ansåg att den var för låg i förhållande till uppdraget.

Det är under storhelgerna som krisen vid akutmottagningarna märks som mest. Samtidigt är det uppenbart att krisen på sjukhusen finns där även årets alla andra dagar också. Det har blivit alltmer uppenbart under pandemin.