Ordningsvakter till parklek i Bagarmossen

Parkleken Brödkaveln ska få ordningsvakter

Brödkaveln i Bagarmossen är en omtyckt parklek som generationer av barn har haft glädje av. Den är dessutom en uppskattad mötesplats för familjer. Parklekens personal har under åren arrangerat mängder av aktiviteter för barn vilket skapar liv och rörelse i området. 2018 fick den anställda personalen lämna efter sparkrav. Då fick ideella föreningar ta över driften. Nu ska parkleken få ordningsvakter istället för anställd personal.

År 2015 fick Brödkaveln stadens trygghetspris vilket delades ut av dåvarande socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). En nominering löd ”men aktiviteter i all ära, Parklekens viktigaste egenskap är dess personal. Sällan möter man människor som brinner som Anna och hennes kollegor gör för våra barns tillvaro och trygghet”.

Efter maktskiftet 2018 kom besparingskrav på barn och ungas fritid vilket bland annat resulterade i att personal på stadens parklekar fick gå. Istället skulle ideella föreningar turas om att hålla verksamheten igång.

– Det beror på budgetläget, vi har fått en stramare budget. Vi diskuterar nu med ideella föreningar i området, för att se om de kan träda in, sa stadsdelsdirektören till tidningen Mitt i då.

Nu hamnar Brödkaveln i Bagarmossen åter i fokus. Stockholms stad har sökt polistillstånd för att låta ordningsvakter patrullera parkleken, vilket Mitt i har rapporterat om. Sedan tidigare finns tillstånd för ordningsvakter att patrullera det närbelägna torget Lagaplan. Anledningen är enligt trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) att det kommit in många anmälningar från boende att det känns otryggt.

Några personalförstärkningar till parklekens verksamhet nämns inte utan det är fortsatt ideella föreningar som sköter driften. Enligt Stockholms stads hemsida har Brödkaveln öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl. 14-17.