Betygen sjunker i Stockholms skolor

Allt färre studenter framöver - om inte betygen börjar vända uppåt igen

Mellan åren 2015 och 2018 steg betygen i Stockholms skolor – men nu har den uppåtgående trenden brutits. Ny statistik visar att de två senaste åren inneburit sjunkande betyg.

Är det pandemin som nu resulterar i sjunkande betyg eller de snålt tilltagna skolbudgetarna? Diskussionen lär säkert pågå hela vägen fram till valet.

När Skolverket nu redovisar färsk statistik över betygsutvecklingen är det utan tvekan dystra siffror. Mellan år 2015 och år 2018 ökade det genomsnittliga meritvärdet med närmare 10 poäng. Sedan 2019 har det sjunkit varje år. På samma sätt ökade andelen elever som var godkända i alla ämnen med fyra procentenheter fram till år 2018 för att sedan sjunka.

Det enda glädjeämnet är måhända att andelen behöriga till gymnasiet fortsatt att öka. Även detta ökade med fyra procentenheter mellan 2015 och 2018 och har faktiskt ökat med ytterligare en procent under åren därefter.