Svårare få barnomsorg för de med otrygga anställningar

Utbildningsnämndens vice ordförande Kadir Kasirga (S) opponerar sig mot förslaget - Foto: Louise Helmfrid

På måndag behandlar Stockholms kommunfullmäktige ett ärende om ”Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid”. Bakom den inte så spännande rubriken döljer sig en förändring som fått Socialdemokraterna att protestera: Förslaget riskerar att göra vardagen svårare för familjer där föräldrarna har osäkra anställningar.

Idag ska de som behöver omsorg på obekväm arbetstid meddela ändringar av behovet senast fjorton dagar i förväg. I förslaget, som syftar till att underlätta arbetet för staden, föreslås den förlängas till 21 dagar.

Socialdemokraterna i fullmäktige driver på för att förslaget ska avslås och hävdar i sitt förslag till beslut att ”förslaget riskerar utesluta en stor grupp vårdnadshavare med otrygga anställningar eller med timanställning från att kunna söka omsorg”.

– Det är lite paradoxalt att de politiska krafter som argumenterar för en avreglerad och mer flexibel arbetsmarknad inte syns vilja ta konsekvenserna av vad en sådan arbetsmarknad innebär för behoven av offentlig service, säger Kadir Kasirga vice ordförande i Utbildningsnämnden, i den socialdemokratiska reservationen.