Grönblåa tänker inte häva avtalet med Attendo om Sabbatsbergsbyns äldreboende

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) har inte agerat mot Attendos brister. Bild från pressmeddelande, Framtidsarenan

Vid kommunfullmäktiges sammanträde krävde både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna besked från den grönblåa majoriteten om de kommer vidta åtgärder mot företaget Attendo till följd av deras kvalitetsbrister vid Sabbatsbergsbyns äldreboende och företagets försök att tysta medarbetare när de varnade. Beskedet var tydligt från äldreborgarrådet Erik Slottner (KD): Den grönblåa majoriteten nöjer sig i dagsläget med de löften företaget gett om bättring.

Det var under pandemin som Attendo misslyckades med att ge den kohortvård som skulle skydda de äldre från smitta. Resultatet blev en stor smittspridning och många äldre vid boendet gick bort under denna tid. Företaget mörkade sitt misslyckande. På hemsidan och i kontakt med anhöriga uppgav företaget tvärtom att de bedrev kohortvård.

När en av de anställda larmade om missförhållandena blev hon varnad och hotades med reprimander – vilket framkommit i radiodokumentären ”Det illojala vårdbiträdet”.

Trots dessa uppenbara brott mot stadens krav på kvalitet och meddelarfrihet valde Norrmalms stadsdelsnämnd att inte vidta åtgärder.

I veckan kom därtill nya avslöjanden från polisförhören att högsta företagsledningen känt till missförhållandena.

Därför frågade borgarråden Emilia Bjuggren (S) och Clara Lindblom (V) om Attendo fortfarande har stadens förtroende att driva verksamheten. På den frågan var beskedet tydligt från Erik Slottner – han kommer inte riva upp avtalet med bolaget.

Något som fick Bjuggren att uppgivet konstatera att ”när det verkligen gällde, när det handlade om att säkra rätten att larma om missförhållanden och när det handlade om att skydda människoliv. Då var det ok med en del överträdelser om man lovar att bättra sig sedan.”