Grönblåa vill bara se 10 procent hyresrätter i Larsboda

Karta över Larsboda strand

Larsboda strand är ett större stadsutvecklingsområde i södra Stockholm. På båda sidorna av Nynäsvägen kommer här de närmaste åren byggas mer än 3 000 bostäder. Men bara tio procent blir hyresrätter. 

Den styrande grönblå majoriteten i Stockholm stad har tidigare lovat att hälften av det som byggs nytt ska vara hyresrätter. Det verkar dock inte bli fallet i det nya stora prestigeområdet Larsboda strand. Med fint läge både i gamla Telia-området och ner mot Drevviken räknar majoriteten med stora intäkter till följd av markförsäljning. Kruxet är att det bara blir verklighet om staden säljer marken för bostads- eller äganderätt.

Med hyresrätter så hyr staden istället ut marken med tomträtt vilket innebär att det direkta tillskottet blir mindre.

Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet har opponerat sig mot den skeva fördelningen och kräver fler hyresrätter i området.