Stockholm tappar i miljöranking – igen

Stockholm tappar i Aktuell Hållbarhets ranking av vilka kommuner som är bäst när det gäller att jobba med miljön. Stockholm faller nu ner precis under topp 10. Vår stad är fortfarande bland landets bättre kommuner men utvecklingen går åt fel håll – flera andra kommuner är mer ambitiösa.

Sthlmskollen berättade redan för ett år sedan om att Stockholms stad tappade i rankingen – då till plats 9. Nu faller staden till plats 11 att jämföra med rekordåret 2018 då Stockholm tog bronsplatsen på listan över bästa miljökommuner.

Rankingen kan komma att bli en viktig del i valdebatten. Även om Stockholm kan visa minskade utsläpp och goda resultat inom flera områden så kan det faktum att Stockholm tappar mark jämfört med andra kommuner bli en del i debatten om ifall det grönblå styret levererat och om ett rödgrönt styre skulle leverera bättre.

Orsaken till att Stockholm faller på rankingen är bland annat att staden inte vidtagit åtgärder för att minska transportbehovet och därmed utsläppen från trafiken, inte beslutat om gränsvärden för klimatpåverkan vid nybyggnation, har bristande arbete för att energieffektivisera och inte ställt krav på förnybar energi inom kommunal verksamhet.

Den positiva sidan är att koldioxidutsläppen minskar och att staden är bra på att köpa in ekologiska livsmedel. Sämre än genomsnittet i landet är Stockholms stad på att samla in matavfallet och att överhuvudtaget öka återvinningsgraden.

Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren kräver nu att staden höjer ambitionerna:

– Det är just på de områden där vi krävt mer insatser som Aktuell Hållbarhet pekar på brister. Det grönblå styret har i två år lovat att ta fram en strategi för att minska utsläppen från fordonstrafiken men de har inte kommit överens och resultatet är att inget händer.

– Socialdemokraternas krav på klimatneutral byggsektor skulle nu behövas och likaså insatser för att öka återvinning, exempelvis genom en så enkel sak som ökat öppethållande på våra återvinningscentraler.