Bromma flygplats hinder för idrotten i Stockholm

Bromma flygfält

Nyligen fattade Stockholms stad beslut om att utreda en ny idrottsplats i Bällsta.  På grund av att platsen som avses ligger under inflygningsbanan till Bromma flygplats har dock utredningsarbetet försvårats.

Bällsta IP är i framtiden tänkt att bli ett större idrottscentrum för västra Stockholm på liknande vis som Sätra IP är för den sydvästra delen, enligt stadens fastighetskontor. Det första beslutet i ärendet togs redan 2007 men projektet har dragit ut på tiden av flertalet anledningar. En försvårande omständighet har varit den tilltänkta platsens närhet till Bromma flygplats.

Fastighetskontoret skriver i sitt utlåtande angående det aktuella utredningsbeslutet:
”Friidrottsplatsens placering under inflygningsbanan till Bromma flygplats ger många restriktioner som avsevärt har påverkat anläggningarnas utformning, t ex avseende byggnadshöjd, störning av radiotrafik och krav på ej bländande ljus och fasadmaterial. Risk för invändigt flygbuller i hallen ställer krav på en ljuddämpande tung konstruktion.”

Socialdemokraterna kommenterar det nya beslutet med att det är olyckligt att Bromma flygplats ännu en gång utgör bromskloss för stadsutvecklingen. Partiet menar att det är viktigt att avvecklingen av Bromma flygplats tillåts komma igång så snart som möjligt.