Nya byggplaner för Kista

Bild: Reflex Arkitekter/Ripellino Arkitekter.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har på sitt sista möte innan sommaren godkänt planerna för ett utbyggt Kista med 2000 nya bostäder, förskolor och parker.

Planerna rör området vid Kista äng, mellan Kista gård och Kistahöjden. Syftet är att bidra till utvecklingen av Kista till en mer blandad stadsdel genom att tillföra bostäder, förskolor och parker. Den nya detaljplanen möjliggör cirka 2 000 bostäder där både bostads- och hyresrätter kommer byggas.

Området har tidigare dominerats av IBM:s tidigare huvudkontor. Byggnaden får nu en ökad användning där det förutom kontor blir bostäder, förskola, centrumverksamhet och besöksanläggning. Byggnadens placering med närbelägen skog och grönyta ska till stora delar bevaras och stärkas genom att två nya parker etableras i anslutning till husen.

Förutom den nu godkända planen pågår flera andra stora projekt i Kista. Stadsdelen kommer att utvecklas de närmaste åren med flera större bostads- och arbetsplatsprojekt i enlighet med stadens översiktsplan.

Planerna ska nu antas av kommunfullmäktige i början av hösten innan de kan vinna laga kraft