Stockholm stads grönblåa styre bland de sämsta på att bygga hyresrätter med lägre hyra

Moderaterna och de andra partierna i det grönblåa styret i Stockholms stad har återkommande under denna mandatperiod fått kritik från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att de grönblåa både sålt ut hyresrätter med lägre hyror och misslyckats med att bygga nya med lägre hyra. Nu får kritikerna stöd av Länsstyrelsen. 

Under år 2021 fanns fortfarande ett statligt investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder med lägre hyra. Sedan dess har en majoritet i riksdagen (M, KD, SD och L) tagit bort stödet vilket gjort att nyproducerade hyresrätter kan bli uppemot 3 000 kronor dyrare varje månad.

Men år 2021 fanns alltså stödet fortfarande kvar och i länsstyrelsens rapport ”Bostadsmarknaden i Stockholms län” redovisas hur olika kommuner använt stödet under året. Stockholms stad har beviljats stöd för 91 lägenheter vilket är begränsat givet att staden under år 2021 och år 2022 samtidigt sålt ut drygt 1 200 hyresrätter, flertalet med lägre hyra.

I jämförelse med andra kommuner framgår det också hur begränsat staden jobbat med stödet. De betydligt mindre kommunerna Haninge och Norrtälje har fått stöd för närmare åtta gånger så många bostäder med lägre hyra.